Smart administration av dina transporter

Välj bransch Boka demo

Vi kan din bransch. Läs om våra färdiga systemlösningar.

Höjdpunkter

TrafficBizNet Capplon Logistiksystem Transportplanering Transportledning Transportledningssystem Transportoptimering Ruttplanering Ruttoptimering Arbetsorder Mobilt Arbetsordersystem Affärssystem TMS

Smart transportplanering

Spara mil och tid med smart transportplanering. Den lättnavigerade kartmiljön visar uppdrag och fordon i realtid vilket gör det enkelt att hitta optimala rutter och undvika tomkörningar.

Kopplat till ditt affärssystem

Fakturera med några klick. Den bakomliggande arkitekturen omvandlar automatiskt de utförda uppdragen till färdiga fakturaunderlag. Klara att överföra till ekonomisystemet.

TrafficBizNet Capplon Logistiksystem Transportplanering Transportledning Transportledningssystem Transportoptimering Ruttplanering Ruttoptimering Arbetsorder Mobilt Arbetsordersystem Affärssystem TMS

Fördelarna med TrafficBizNet transportledningssystem

Förenkla bokningen, planeringen och faktureringen av verksamhetens transporter och uppdrag med TrafficBizNet transportledningssystem. TrafficBizNet samlar alla viktiga funktioner i en och samma systemmiljö och kan många gånger ersätta flertalet fristående program. Dessutom är det enkelt att komma igång med TrafficBizNet då systemet alltid levereras ``nyckelfärdigt`` med installation och utbildning.

Snabb bokning

Boka snabbt och enkelt mot kunderna i ditt affärssystem / ekonomisystem

Exakta adresser

Använd den inbyggda kartan för att peka ut exakt var uppdraget ska utföras

Samlingsfaktura

Låt den inbyggda automatiken sätta ihop snyggt strukturerade samlingsfakturor

Fordonsplatta

Skicka uppdraget med alla detaljer direkt till chauffören i fordonet

Transportplanering

Se alla aktiva uppdrag i sorterbar lista och utmärkta på kartan

I molnet eller datorn

Ha systemet på egen server eller låt oss stå för en äkta molnlösning

Kundportal online

Låt dina kunder själv följa sina uppdrag och hämta sin statistik

Trading-stöd

Anpassa priset enkelt i varje uppdrag – utan att förstöra din prislista

Uppföljning

Följ verksamheten i detalj med den inbyggda statistikgeneratorn

Spara tid och pengar

Minskad administration

Det sammanlänkade och automatiserade orderflödet i TrafficBizNet gör administrationen både roligare och mer effektiv. Systemet ersätter manuellt, monotont arbetet i pärmar och enskilda program och ger full överblick av verksamheten. Detta frigör stora mängder tid som kan användas till nya kundrelationer när verksamheten växer.

Lägre transportkostnader

Med den överblick som TrafficBizNet ger över pågående och kommande uppdrag kan körningarna planeras smartare. Detta gör att tomkörningar, felkörningar och singelkörningar kan minimeras. Lägg därtill att chauffören får all information direkt till fordonsdatorn, så blir det snabbt tydligt att stora mängder tid, bränsle och övriga transportkostnader kan sparas.

Nya intäktsmöjligheter

TrafficBizNet kan helt automatiskt generera fakturaunderlag och statistikrapporter med all den information som kunden kräver. Detta gör att förväntningarna hos kundsegment som annars inte skulle övervägas ofta kan mötas utan att extra resurser behöver tillsättas. Här är det bara den egna verksamhetens tillväxtambitioner som sätter gränserna.

Så jobbar du i TrafficBizNet

1
2
3
4
1
2
3
4

Boka

Boka ett uppdrag genom en enkel enstegsprocess där systemet hjälper till att få med alla uppgifter.

Planera

Planera lugnt och effektivt med statusuppdatering i realtid och ett omfattande kartstöd.

Rapportera

Känn trygghet i att alla uppgifter blir rapporterade med fordonsplattans inbyggda inmatningskontroll.

Fakturera

Godkänn sammanställningen och använd fakturageneratorn för säker överföring till ekonomisystemet.

Färdigt i din verksamhet från:

2495 kr / månad *

Kontakt och förfrågan

* Avser leasing av TrafficBizNet systemversion Standard

Kundreferenser

Är er verksamhet unik?

Spännande! Vi är säkra på att TrafficBizNet kan erbjuda en minst lika effektiv lösning för er. Eftersom vi äger vår programvara kan vi erbjuda både nya standardfunktioner såväl som helt kundanpassade lösningar.

TrafficBizNet Capplon System Containersystem Containerlogistik Lastbilssystem Containerhantering Fordonsvåg Vågsystem Cirkulär Ekonomi Last Mile Recycling Körjournal Serviceorder

Ingår alltid i TrafficBizNet

Obegränsat antal användare

Lägg till hur många användare som helst utan några tillkommande kostnader.

Fri svensk support

Ring eller maila vår fria support och få svar direkt av en insatt tekniker.

Installation

All installation ingår så att ni kan fortsätta fokusera på verksamheten.

Utbildning

Utbildning för användarna bokas kostnadsfritt i samband med driftstart.

Grundfunktioner

Alla menyer för att boka, planera, rapportera och fakturera ingår från start.

Statistikmodul

En gedigen rapportgenerator för kundstatistik och intern uppföljning är inbyggd i systemet.

Förberett för fordonsdatorer

TrafficBizNet levereras fullt förberett för att kopplas ihop med mobila fordonsdatorer.

Artiklar och register

Konsultation och uppbyggnad av nödvändiga register ingår i samband med installationen.

TrafficBizNet Capplon Logistiksystem Transportplanering Transportledning Transportledningssystem Transportoptimering Ruttplanering Ruttoptimering Arbetsorder Mobilt Arbetsordersystem Affärssystem TMS

Läs mer om TrafficBizNet i vårt digitala produktblad. Skulle du vilja veta mer om systemet är du varmt välkommen att kontakta någon i vårt team.

Produktblad
TrafficBizNet Capplon Ordersystem Transportledningssystem Transportsystem Självfakturering Avräkningssystem Körjournal Transportdokument Miljörapporter Naturvårdsverket API Färdskrivare Visma API

Upplev TrafficBizNet i verkligheten. I vår fullskaliga demomiljö i Värnamo visar vi hur din verksamhet kan utvecklas med rätt Transportledningssystem.

Boka demo

Relaterade begrepp: Transport Åkeri Frakt System Program Transportledning Transportplanering Transportledningssystem Bokningssystem Lastbilssystem Containersystem Containerlogistik Mobilt Logistiksystem Ordersystem Arbetsorder Serviceorder ÄTA Arbetsordersystem TMS Ruttplanering Ruttoptimering Last Mile Körjournal Transportdokument Farligt Avfall Avfallskoder Naturvårdsverket NV API