Produkter

CAPPLON utvecklar och levererar program och IT-system inom
Transport & Logistik • Ekonomi & Administration • Konstruktion & Produktion

Gemensamt för alla våra produkter är att de är:

• Effektiva, eftersom vi sätter funktionen först
• Stabila, eftersom vi tillämpar omfattande kvalitetssäkring
• Användarvänliga, eftersom vi konstruerar med tanke på användaren
• Lönsamma, eftersom de är en form av “administrativa robotar”

CashEasy [CE] kontantfaktura program