CashEasy [CE]

 

Vill du starta upp din verksamhet utan att behöva investera i ett kassareister? Så länge du har  namn och adress till din kund kan du istället enkelt skapa en kontantfaktura med CashEasy. Helt enligt regelverket och tar bara några sekunder.

Vad säger kassaregisterlagen om kontantfakturering?

”Kassaregisterlagen innebär att fakturerad försäljning inte behöver registreras i ett kassaregister”

”Om ett företag upprättar en faktura och samtidigt tar kontant betalt vid försäljningstillfället brukar denna benämnas “kontantfaktura”. För att betalning av kontantfakturor inte ska anses som kontant betalning och därmed registreras i ett  kassaregister måste följande förutsättningar vara uppfyllda:

  • Kontantfakturan uppfyller bokföringslagens krav på en verifikation. Vilka krav det är har beskrivits ovan. Man bör särskilt notera att det innebär att motparten ska vara identifierbar, dvs. namn och adress ska anges på fakturan.
  • Kontantfakturan bokförs enligt reglerna för bokföring av fakturor. Övergripande innebär det att god redovisningssed ska iakttas. Varje faktura utgör en verifikation som ska bevaras i ursprungligt skick enligt bokföringslagens regler.”

Läs mer om regler för kontantfakturering på www.skatteverket.se

För mer information och förfrågan, vänligen kontakta oss

Produktblad CashEasy